80% inwestycji za nami!

To dobra informacja. Inwestycja budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu osiągnęła poziom 80% zaawansowania prac. To oznacza wejście w kluczową fazę działań, które będą obejmować także dodatkowe prace, uzgodnione z generalnym wykonawcą firmą Blackbird.

Dla wielu osób, które kibicują nie tylko Sandecji Nowy Sącz, ale także największej sportowej inwestycji w naszym mieście, to dobra informacja. Poziom prac realizowanych w ramach budowy Stadionu Miejskiego osiągnął już 80% zaawansowania. O szczegółach podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza informował również zastępca prezydenta Artur Bochenek. 

Inwestycja wchodzi obecnie w kluczową fazę realizacji, a w ramach planowanych działań zostaną zrealizowane dodatkowe prace uzgodnione z generalnym wykonawcą. Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna zaproponowała podniesienie standardu wykończenia posadzek w obiekcie stadionu, a także wykonanie dodatkowych pomieszczeń pod trybuną A. Jednocześnie nastąpi zmiana w zakresie dodatkowego elementu wykończenia elewacji budynku głównego trybuny A. W tym przypadku zmiana nie będzie miała wpływu na koszty wykonania. 

Zakończyły się także negocjacje związane z waloryzacją wynagrodzenia umownego oraz wydłużeniem terminu realizacji. Wniosek w tej sprawie, na podstawie ustawy z dnia 7.10.2022 r. art. 48, generalny wykonawca złożył pod koniec maja, wnioskując o waloryzację na poziomie 8 514 181,77 zł netto. Ostateczna kwota po zakończonych 12 lipca negocjacjach została ustalona na poziomie 6 377 135,75 zł netto. Dodatkowo o 4 miesiące przedłużony został termin zakończenia realizacji robót, licząc od dnia podpisania aneksu między stronami. Podpisanie stosownych dokumentów nastąpi na początku sierpnia. 

Skip to content