Aktualności

Komunikat NIK po otwarciu ofert w dwóch przetargach

W dniu 12 lutego odbyło się otwarcie ofert w przypadku dwóch przetargów rozpisanych przez spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Pierwszych z nich dotyczył robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Natomiast drugi obejmował dokończenie stacji transformatorowej na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego. 

NIK ogłosiła dwa kolejne przetargi

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna ogłosiła dwa przetargi na prace, które dotyczą zakończenia wcześniej wykonanych robót przez byłego generalnego wykonawcę. Pierwszy przetarg dotyczy robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Drugi z nich obejmuje w zakresie zamówienia dokończenie stacji transformatorowej przy inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

Cztery oferty w przetargu na wykonanie elewacji. NIK w kolejnym kroku przystąpi do negocjacji cenowych

W czwartek 18 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na wykonanie prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem elewacji budynku A Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. W sumie wpłynęły cztery oferty w zakresie cenowym od 796 794,00 zł brutto do 1 088 056,16 zł brutto. Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to 659 219,47 zł brutto. Dlatego spółka NIK przystąpi do negocjacji cenowych z oferentami. 

Ruszają roboty przy ulicy Kilińskiego

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna realizuje kolejne zaplanowane działania przy inwestycji Stadionu Miejskiego. Tym razem rozpoczęły się prace wzdłuż ulicy Kilińskiego, związane z wykonaniem ścieku przeciwdeszczowego oraz przesunięciem ogrodzenia inwestycji poza obszar jezdni.

Prace zabezpieczające na Stadionie Miejskim

Ruszyły prace związane z zabezpieczeniem obiektu Stadionu Miejskiego, które są konieczne po odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą inwestycji. Jak podkreśla prezes spółki NIK Anna Xymena Majkrzak, działania te powinny być wykonane jeszcze przez Grupę Blackbird. Ponieważ tak się nie stało, została wyłoniona firma, która już realizuje pierwsze prace.

Skip to content