Deklaracja dostępności

Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://nikns.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-30

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://nikns.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności w serwisie mogą występować w następujących obszarach:

 1. Problem z kontrastem koloru tekstu w stosunku do koloru tła w niektórych obszarach strony. Braki w tej kwestii będą na bieżąco poprawiane.
 2. Nie wszystkie ramki iframe posiadają nadaną wartość title. Może to wpływać na identyfikację takich modułów przez przeglądarki internetowe oraz czytniki automatyczne. Brakujące opisy będą na bieżąco uzupełniane.
 3. Nie wszystkie hiperłącza w serwisie posiadają nadane odpowiednie tytuły. Będą one uzupełniane w ramach bieżących prac w serwisie.
 4. Mogą występować przypadki, w których wybrane elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt).
 5. Wybrane elementy objęte atrybutem „tabindex” mogą posiadać niepoprawną wartość, co może prowadzić do niewłaściwej kolejności zakładek i niektórych elementów.

Skróty klawiaturowe

W serwisie https://nikns.pl/ w większości poprawnie działają standardowe skróty klawiszowe.

Aplikacje mobilne

Nowosądecka Infrastruktura Komunalna nie wykorzystuje w komunikacji z odbiorcami aplikacji mobilnej. Jednak serwis https://nikns.pl/ jest dostosowany do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklaracja została sporządzona w dniu 28.04.2024.
Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej w spółce NIK. Dodatkowo, ocena serwisu została wykonana z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi do testowania poziomu dostępności według wymagań standardu WCAG 2.1.

Kontakt

W przypadku wniosków lub zgłoszeń związanych z dostępnością strony https://nikns.pl/, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ten obszar w spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna:

 • Jolanta Giza
 • biuro@nikns.pl
 • 18 415 65 61

Podczas kontaktu prosimy o podanie następujących informacji:

 • dane kontaktowe osoby wnioskującej lub przekazującej zgłoszenie,
 • wskazanie konkretnego fragmentu strony, którego zgłoszenie dotyczy,
 • wskazanie dogodnej formy odpowiedzi na zgłoszenie lub wniosek.

Wszelkie sprawy dotyczące wniosków i zgłoszeń odnoszących się do dostępności serwisu https://nikns.pl/ będą rozpatrywane niezwłocznie.

Skip to content