NIK NS

Trwają prace przy elewacji Stadionu Miejskiego. Spółka zapowiada kolejne działania

Na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego prowadzone są prace przy elewacji budynku A. To jedno z zaplanowanych wcześniej działań, realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. z Krakowa. Nowosądecka Infrastruktura Komunalna zapowiada też kolejne prace związane z dokończeniem budowy stadionu, który obecnie jest gotowy w ponad 80%. 

Dawid Janik wiceprezesem spółki NIK

Dawid Janik został wiceprezesem zarządu spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Na swoje stanowisko został powołany przez radę nadzorczą z dniem 22 lutego. Jednocześnie od 5 marca, po złożonej rezygnacji, funkcji prezesa nie pełni już Anna Xymena Majkrzak. 

Komunikat NIK po otwarciu ofert w dwóch przetargach

W dniu 12 lutego odbyło się otwarcie ofert w przypadku dwóch przetargów rozpisanych przez spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Pierwszych z nich dotyczył robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Natomiast drugi obejmował dokończenie stacji transformatorowej na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego. 

NIK ogłosiła dwa kolejne przetargi

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna ogłosiła dwa przetargi na prace, które dotyczą zakończenia wcześniej wykonanych robót przez byłego generalnego wykonawcę. Pierwszy przetarg dotyczy robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Drugi z nich obejmuje w zakresie zamówienia dokończenie stacji transformatorowej przy inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

Cztery oferty w przetargu na wykonanie elewacji. NIK w kolejnym kroku przystąpi do negocjacji cenowych

W czwartek 18 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na wykonanie prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem elewacji budynku A Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. W sumie wpłynęły cztery oferty w zakresie cenowym od 796 794,00 zł brutto do 1 088 056,16 zł brutto. Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to 659 219,47 zł brutto. Dlatego spółka NIK przystąpi do negocjacji cenowych z oferentami. 

Skip to content