Aktualności

Ruszają roboty przy ulicy Kilińskiego

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna realizuje kolejne zaplanowane działania przy inwestycji Stadionu Miejskiego. Tym razem rozpoczęły się prace wzdłuż ulicy Kilińskiego, związane z wykonaniem ścieku przeciwdeszczowego oraz przesunięciem ogrodzenia inwestycji poza obszar jezdni.

Prace zabezpieczające na Stadionie Miejskim

Ruszyły prace związane z zabezpieczeniem obiektu Stadionu Miejskiego, które są konieczne po odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą inwestycji. Jak podkreśla prezes spółki NIK Anna Xymena Majkrzak, działania te powinny być wykonane jeszcze przez Grupę Blackbird. Ponieważ tak się nie stało, została wyłoniona firma, która już realizuje pierwsze prace.

Spółka NIK odstąpiła od umowy z generalnym wykonawcą Stadionu Miejskiego

Po konsultacji z władzami miasta, spółka Nowosądecka infrastruktura Komunalna podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą budowy Stadionu Miejskiego Grupą Blackbird. Powodem były znaczące opóźnienia w realizacji prac budowlanych po stronie wykonawcy w stosunku do ustalonego harmonogramu robót, brak skutecznego planu naprawczego i podjęcia działań w celu wyeliminowania opóźnień, a także brak dalszego potencjału, przede wszystkim finansowego, do ukończenia inwestycji.

Oświadczenie prezes spółki NIK

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji dotyczących spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna a związanych z budową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, publikujemy oświadczenie prezes spółki NIK Anny Xymeny Majkrzak wraz z wyjaśnieniem najważniejszych kwestii.

Skip to content