Aktualności

Spółka NIK odstąpiła od umowy z generalnym wykonawcą Stadionu Miejskiego

Po konsultacji z władzami miasta, spółka Nowosądecka infrastruktura Komunalna podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą budowy Stadionu Miejskiego Grupą Blackbird. Powodem były znaczące opóźnienia w realizacji prac budowlanych po stronie wykonawcy w stosunku do ustalonego harmonogramu robót, brak skutecznego planu naprawczego i podjęcia działań w celu wyeliminowania opóźnień, a także brak dalszego potencjału, przede wszystkim finansowego, do ukończenia inwestycji.

Oświadczenie prezes spółki NIK

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji dotyczących spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna a związanych z budową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, publikujemy oświadczenie prezes spółki NIK Anny Xymeny Majkrzak wraz z wyjaśnieniem najważniejszych kwestii.

Stanowisko spółki NIK w sprawie dalszych prac na Stadionie Miejskim

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, będąca inwestorem przy realizacji budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, wyraża duże zaniepokojenie brakiem postępu prac na terenie stadionu oraz opóźnieniami w zakresie realizowanych robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Oświadczenie Prezes spółki NIK

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, przekazywanymi publicznie przez Pana Mirosława Legutko, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, publikujemy oświadczenie w tej sprawie Prezes spółki NIK dr Anny Xymeny Majkrzak wraz z dotychczasową korespondencją między spółką NIK a RIO w Krakowie.

Budynek siedziby Sandecji Nowy Sącz rozebrany

Za nami działania związane z rozbiórką budynku przy Kilińskiego 47, w którym jeszcze do niedawna mieściła się siedziba władz klubu MKS Sandecja Nowy Sącz. Zaplanowane prace rozbiórkowe zostały zrealizowane w poniedziałek 28 sierpnia.

Nowa prezes spółki NIK

Z dniem 1 sierpnia br. obowiązki prezesa spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna pełni dr Anna Xymena Majkrzak. Zastąpiła ona na tym stanowisku Annę Bednarczyk-Maśko, która po złożonej rezygnacji rozpoczęła pełnić obowiązki dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza.

80% inwestycji za nami!

To dobra informacja. Inwestycja budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu osiągnęła poziom 80% zaawansowania prac. To oznacza wejście w kluczową fazę działań, które będą obejmować także dodatkowe prace, uzgodnione z generalnym wykonawcą firmą Blackbird.

Skip to content