Pierwsze płatności bezpośrednie dla podwykonawców! 

Spółka NIK uruchomiła pierwsze płatności dla podwykonawców zgłoszonych w ramach zaakceptowanych umów podwykonawczych, wobec których Grupa Blackbird nie regulowała należnych zobowiązań. Łączna kwota wypłat to 1 406 578,93 zł brutto.

– To pierwszy etap rozliczeń z podwykonawcami, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni przez byłego już generalnego wykonawcę w ramach prac realizowanych na terenie inwestycji budowy Stadionu Miejskiego. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – wyjaśnia prezes spółki NIK Anna Xymena Majkrzak. – Wypłacone środki pochodzą z zabezpieczonych przez spółkę NIK faktur, wystawionych przez Grupę Blackbird – dodaje prezes. 

Kolejna transza wypłat na rzecz zgłoszonych podwykonawców będzie możliwa po otrzymaniu od byłego generalnego wykonawcy pełnej informacji, związanej z wykonaną inwentaryzacją. – Spółka dokona wnikliwej analizy przedstawionej dokumentacji i jeśli nie będzie zastrzeżeń formalnych, będziemy mogli uruchomić kolejne przelewy dla podwykonawców – tłumaczy Anna Xymena Majkrzak. 

Prezes spółki podkreśla jednocześnie, że Nowosądecka Infrastruktura Komunalna nie może wypłacić zaległych należności wobec firm, które realizowały prace podwykonawcze, ale nie zostały oficjalnie zgłoszone przez Grupę Blackbird w ramach zaakceptowanych umów podwykonawczych. W tym przypadku firmy znajdujące się w podobnej sytuacji, powinny zwrócić się z roszczeniem do byłego generalnego wykonawcy, a w przypadku braku skuteczności takich działań, mają prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

Skip to content