Prace zabezpieczające na Stadionie Miejskim

Ruszyły prace związane z zabezpieczeniem obiektu Stadionu Miejskiego, które są konieczne po odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą inwestycji. Jak podkreśla prezes spółki NIK Anna Xymena Majkrzak, działania te powinny być wykonane jeszcze przez Grupę Blackbird. Ponieważ tak się nie stało, została wyłoniona firma, która już realizuje pierwsze prace.

To niezbędne działania, które nie zostały wykonane przez byłego już generalnego wykonawcę. Obiekt musi być dobrze zabezpieczony, zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego ruszyły prace, których pierwsze efekty widzimy na stadionie – mówi prezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna.
W ramach zakończonego postępowania ofertowego do realizacji prac zabezpieczających została wybrana firma UNIBUD Marian Rosiek, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę. Zaplanowane prace obejmują:

  • wykonanie balustrad zabezpieczających BHP korony trybun stadionu,
  • wykonanie balustrad zabezpieczających BHP na klatkach schodowych,
  • zabezpieczenie światła drzwi zewnętrznych na ostatniej kondygnacji budynku A,
  • wykonanie daszków zabezpieczających nad szachtami trybuny A,
  • zabezpieczenie wejścia włazowego do zbiornika przepompowni,
  • prowizoryczne zabezpieczenie otworów drzwiowych zewnętrznych,
  • zabezpieczenie sztucznej trawy przed warunkami atmosferycznymi.

Wartość rozpoczętych przez firmę UNIBUD prac to 33 529,50 zł netto, a czas na ich wykonanie to do 21 dni od momentu zawarcia umowy. Koszty zrealizowanych prac w całości zostaną refakturowane na byłego wykonawce generalnego.

Do tej pory zlecone przez spółkę NIK i zrealizowane zostały prace zabezpieczające w zakresie przyłączy wody/instalacji hydraulicznej przed zamarznięciem. Zabezpieczony został także system nawadniania murawy poprzez odpowiednie przygotowanie do zimy.

Skip to content