Komunikat NIK po otwarciu ofert w dwóch przetargach

W dniu 12 lutego odbyło się otwarcie ofert w przypadku dwóch przetargów rozpisanych przez spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Pierwszych z nich dotyczył robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Natomiast drugi obejmował dokończenie stacji transformatorowej na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego. 

Roboty zabezpieczające w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia 

Przetarg na „Roboty zabezpieczające w zakresie wykonania podlewek pod konstrukcję stalową inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu” został ogłoszony w dniu 26 stycznia 2024 roku. W jego zakresie znalazły się prace polegające na wykonaniu robót zabezpieczających przy konstrukcji pod słupami zadaszenia. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podlewek pod słupami i uzupełnienia obetonowania węzłów, i pachwin zaprawą cementową oraz izolacji śrub mocujących konstrukcję stalową przy pomocy plastikowych kapturków termokurczliwych. Czas realizacji zamówienia to 30 dni. 

W sumie do spółki wpłynęły trzy oferty, a ich otwarcie nastąpiło w dniu 12 lutego. 

 1. Kamil Nosal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

  SAVO Kamil Nosal,
  ul. 1 Brygady 36, 33-300 Nowy Sącz; NIP 7343235410
  
Cena oferty: 151 290,00 zł brutto
 2. Mateusz Rzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

  Mateusz Rzemiński Firma Budowlana BUDIMAT,

  Biała Niżna 465, 33-330 Grybów; NIP: 734-35-44-281

  Cena oferty: 62 980,32 zł brutto
 3. Paweł Osiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

  BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE „P-O MOST” PAWEŁ OSIECKI
  ul. Bażantowa 8c , 05-552 Łazy; NIP: 5671726442

  Cena oferty: 109 470,00 zł brutto

Szczegóły dotyczące przetargu:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/879979

Dokończenie stacji transformatorowej

Przetarg na „Roboty w zakresie stacji transformatorowej inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu” został ogłoszony w dniu 26 stycznia 2024 roku. Jego celem jest dokończenie dotychczasowych prac przy stacji transformatorowej na Stadionie Miejskim, a czas na realizację zamówienia to 30 dni. 

Do spółki wpłynęło w sumie siedem ofert, a ich otwarcie nastąpiło w dniu 12 lutego. 

 1. INSTAL ELECTRIC SP. Z O.O.
ul. Jerzmanowskiego 40/10, 30-836 Kraków; NIP: 6793229797

  Cena oferty: 428 040,00 zł brutto
 2. CONTROL PROCESS S.A.
Al. Jerozolimskie 100, X piętro, 00-807 Warszawa; NIP: 8732898418

  Cena oferty: 575 640,00 zł brutto
 3. Przemysław Popardowski prowadzący działalność pod nazwą:

  Zakład Elektroinstalacyjny Przemysław Popardowski,

  33-300 Nowy Sącz, ul. Kolejowa 44a 2; NIP: 7343140129
  
Cena oferty: 522 179,54 zł
 4. FIRMA USŁUGOWA „AC-DC” SP.Z O.O.
Lipiny 219A, 39-220 Pilzno; NIP: 8722426882 

  Cena oferty: 204 180,00 zł brutto
 5. Pietras sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 45E, 33-100 Tarnów; NIP 9930651759

  Cena oferty: 1 746 760,61 zł brutto
 6. Symetrium Sp. z o.o.
ul. Krakowska 280 bud. 200, 32-080 Zabierzów; NIP: 6762549147

  Cena oferty: 613 401,00 zł brutto
 7. PAWLAK PV sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 140, 33-300 Nowy Sącz; NIP 7343614515
  
Cena oferty: 1 114 176,00 zł brutto

Szczegóły dotyczące przetargu:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/880309

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

W przypadku obu przetargów, zamawiający, czyli spółka NIK, zwróci się do oferentów, których ceny wykazują cechy rażąco niskich ofert, z wezwaniem do złożenia wyjaśnień. Chodzi o sytuację kiedy oferta jest o co najmniej 30% niższa od wartości zamówienia brutto, ustalonej przed wszczęciem postępowania, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Skip to content