NIK ogłosiła dwa kolejne przetargi

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna ogłosiła dwa przetargi na prace, które dotyczą zakończenia wcześniej wykonanych robót przez byłego generalnego wykonawcę. Pierwszy przetarg dotyczy robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Drugi z nich obejmuje w zakresie zamówienia dokończenie stacji transformatorowej przy inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

– W obu przypadkach ogłoszenia przetargowe dotyczą dokończenia niezbędnych robót, które wcześniej były realizowane przez Grupę Blackbird, czyli byłego już generalnego wykonawcę – wyjaśnia Anna Xymena Majkrzak, prezes spółki NIK. 

Przetarg na prace w zakresie konstrukcji pod słupami 

W tym przypadku przetarg obejmuje prace polegające na wykonaniu robót zabezpieczających przy konstrukcji pod słupami zadaszenia. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podlewek pod słupami i uzupełnienia obetonowania węzłów, i pachwin zaprawą cementową oraz izolacji śrub mocujących konstrukcję stalową przy pomocy plastikowych kapturków termokurczliwych. Czas realizacji zamówienia to 30 dni. 

Oferty można składać do dnia 12 lutego do godziny 9:00. Jednocześnie spółka NIK zaprasza potencjalnych oferentów na fakultatywną wizję lokalną w następujących terminach: 

  • 31.01.2024 r. godz. 12:00,
  • 07.02.2024 r. godz. 12:00. 

Szczegółowe warunki przetargu wraz ze specyfikacją warunków zamówienia są dostępne w linku poniżej:
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/879979

Przetarg na dokończenie stacji transformatorowej

Celem drugiego przetargu jest dokończenie dotychczasowych prac przy stacji transformatorowej przy Stadionie Miejskim. W przypadku tego zamówienia zakres prac obejmuje następujące elementy: 

1. Instalacja uziemienia:

  • instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli RG, 
  • kable stacje trafo, rozdzielnia RG. 

2. Instalacja oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN:

  • oświetlenie ogólne, 
  • układ pomiarowy.

3. Instalacja zasilająca rozdzielnia główna RG:

  • rozdzielnia główna. 

4. Osprzęt BHP dla stacji transformatorowych SN, NN.

5. Malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową.

Czas na realizację zamówienia to 30 dni. Również w przypadku tego przetargu spółka zaprasza oferentów na fakultatywną wizję lokalną na terenie inwestycji, która odbędzie się w terminach: 

  • 31.01.2024 r. godz. 11:00,
  • 07.02.2024 r. godz. 11:00. 

Szczegółowe warunki przetargu wraz ze specyfikacją warunków zamówienia są dostępne w linku poniżej: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/880309

Skip to content