NIK odpowiada w sprawie praw autorskich do projektu inwestycji

W odpowiedzi na publikacje medialne, dotyczące praw autorskich do dokumentacji projektowej inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, wyjaśniamy i publikujemy stanowisko Anny Xymeny Majkrzak, prezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. 

Ponieważ sprawa budzi spore emocje, warto wyjaśnić, że zapisy w umowie z byłym generalnym wykonawcą wyraźnie wskazują na fakt przeniesienia praw autorskich do projektu Stadionu Miejskiego na rzecz inwestora, czyli spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. W tej kwestii spółka NIK dopełniła wszelkiej staranności, poprzez odpowiednie zapisy w umowie. Cała sytuacja i wątpliwości wynikają ze sporu prawnego pomiędzy Grupą Blackbird a drugą firmą projektową Perbo-Inwestycje, która zajmowała się tą kwestią. Dlatego również spółka NIK zwracała się do ówczesnego generalnego wykonawcy o stosowne wyjaśnienia. 

– Nowosądecka Infrastruktura Komunalna wielokrotnie żądała wyjaśnień od Grupy Blackbird, czyli byłego generalnego wykonawcy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, dotyczących nabycia i przekazania spółce praw autorskich do dokumentacji projektowej inwestycji – wyjaśnia prezes Anna Xymena Majkrzak. – W wyniku podjętych działań, spółka NIK otrzymała w dniu 6 grudnia 2022 roku stosowne oświadczenie byłego generalnego wykonawcy o przeniesieniu na spółkę całości autorskich praw majątkowych do powyższej dokumentacji projektowej oraz prawo do wykonywania praw zależnych. Dodatkowo, spółka NIK otrzymała od Grupy Blackbird potwierdzenie zapłaty całkowitego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich – dodaje prezes. 

Pod niniejszym wyjaśnieniem załączamy przedmiotowe oświadczenie Grupy Blackbird, które zostało zanimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej. 

Skip to content