Cztery oferty w przetargu na wykonanie elewacji. NIK w kolejnym kroku przystąpi do negocjacji cenowych

W czwartek 18 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na wykonanie prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem elewacji budynku A Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. W sumie wpłynęły cztery oferty w zakresie cenowym od 796 794,00 zł brutto do 1 088 056,16 zł brutto. Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to 659 219,47 zł brutto. Dlatego spółka NIK przystąpi do negocjacji cenowych z oferentami. 

– Szacunkowa wartość zamówienia została przygotowana przed wszczęciem postępowania. Natomiast podczas samej wizji lokalnej z potencjalnymi oferentami pojawiły się kwestie związane z koniecznością wykonania prac nieobjętych postępowaniem przetargowym oraz zastosowania innej technologii w zaplanowanych robotach – wyjaśnia prezes NIK Anna Xymena Majkrzak. – Ponieważ jednym z wymogów przetargu było udzielenie 6 lat gwarancji i rękojmi na zrealizowane prace, spółka przychyliła się do uwag wykonawców, zgłoszonych podczas wizji lokalnej – dodała prezes. 

Obecnie oferty sprawdzane są pod kątem formalno-prawnym a wykonawcy, których oferty nie będą podlegały odrzuceniu zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, zaplanowanych na dzień 23 stycznia. Jednocześnie wstępny termin składania dodatkowych ofert cenowych został ustalony na dzień 29 stycznia. 

Skip to content