NIK unieważnia przetarg i rozpoczyna postępowanie w trybie negocjacyjnym na dokończenie stadionu

W piątek 28 czerwca 2024 roku Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. unieważniła postępowanie przetargowe na dokończenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego, co umożliwia wszczęcie postępowania w trybie negocjacyjnym. Zostanie on ogłoszony oficjalnie w przyszłym tygodniu i pozwoli na zaproszenie potencjalnych oferentów do składania ofert na dokończenie inwestycji z możliwością negocjowania warunków realizacji.

W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. DOKOŃCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, została złożona jedna oferta wykonawcy Quadrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na kwotę: 83 477 777,76 zł brutto. Natomiast spółka NIK przeznaczyła na realizację zamówienia kwotę 30 750 000,00 zł brutto. Po analizie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty, spółka NIK podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu, co daje możliwość uruchomienia nowej procedury w trybie negocjacyjnym z możliwością zaproszenia oferentów do składania ofert wstępnych z możliwością negocjowania warunków zamówienia.

Na początku przyszłego tygodnia zostanie wszczęte postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem poprzez umieszczenie w Dzienniku Wspólnot Europejskich. W ten sposób spółka NIK zaprosi szeroki krąg oferentów do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakwalifikowaniu oferentów, inwestor umożliwi składanie ofert wstępnych i po ich ocenie podejmie negocjacje co do warunków realizacji zamówienia, w tym negocjacje cenowe. Jednakże już na podstawie ofert wstępnych, spółka NIK może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia firmie, która przestawi najkorzystniejsze warunki. Jest również możliwość przystąpienia w kolejnym etapie do negocjacji z wszystkimi oferentami, w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, i po zaproszeniu do składania ofert ostatecznych, wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Skip to content