Oświadczenie Prezes spółki NIK

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, przekazywanymi publicznie przez Pana Mirosława Legutko, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, publikujemy oświadczenie w tej sprawie Prezes spółki NIK dr Anny Xymeny Majkrzak wraz z dotychczasową korespondencją między spółką NIK a RIO w Krakowie.  

OŚWIADCZENIE PRASOWE:

DOTYCHCZASOWA KORESPONDENCJA MIĘDZY SPÓŁKĄ NIK ORAZ RIO W KRAKOWIE.

Skip to content