Stanowisko spółki NIK w sprawie dalszych prac na Stadionie Miejskim

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, będąca inwestorem przy realizacji budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, wyraża duże zaniepokojenie brakiem postępu prac na terenie stadionu oraz opóźnieniami w zakresie realizowanych robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Generalny wykonawca – firma Blackbird – jeszcze we wrześniu został wezwany do przedstawienia i wdrożenia działań naprawczych w celu wyeliminowania powstałych opóźnień.

Przedstawiony przez generalnego wykonawcę plan naprawczy, który przewiduje realizację robót oraz odbiorów w poszczególnych miesiącach, jest obecnie analizowany. Jednocześnie spółka NIK oczekuje przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie uwzględniał powstałe opóźnienia, a także podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację ostatniego etapu inwestycji budowy Stadionu Miejskiego.

O następnych krokach podejmowanych przez spółkę NIK będziemy informować w kolejnych komunikatach. 

Skip to content