Składanie ofert na dokończenie Stadionu Miejskiego do 28 maja

Jeszcze do 28 maja można składać oferty w ramach postępowania przetargowego pn. DOKOŃCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie jest prowadzone w ramach przetargu nieograniczonego, a wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a także dokonanie zgłoszeń do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Potem na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawca zrealizuje działania związane z dokończeniem Stadionu Miejskiego oraz będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

– Ogłoszony przetarg to wejście w ostatni etap realizowanej inwestycji, który zmierza do ukończenia budowy Stadionu Miejskiego. Skupiamy się teraz na wyłonieniu wykonawcy. Oferty można składać jeszcze do 28 maja – mówi wiceprezes spółki NIK Dawid Janik. Dodaje też, że najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny zakres działań inwestycyjnych spółka ma już za sobą.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego są dostępne w poniższym linku: 


Obecnie na terenie budowy Stadionu Miejskiego trwają prace przy elewacji budynku A, których efekty można już zobaczyć od strony ulicy Kilińskiego. Dodatkowo zlecono wykonanie montażu elementów aluminiowych, nadających ostateczny wygląd elewacji i tutaj wykonawca oczekuje na ich dostawę. Trwają także działania związane z dokończeniem budowy stacji transformatorowej. Natomiast zakończone zostały roboty dotyczące planowanego wcześniej wykonania zabezpieczeń przy konstrukcji pod słupami zadaszenia.

Skip to content