Trwają prace przy elewacji Stadionu Miejskiego. Spółka zapowiada kolejne działania

Na terenie inwestycji Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego prowadzone są prace przy elewacji budynku A. To jedno z zaplanowanych wcześniej działań, realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. z Krakowa. Nowosądecka Infrastruktura Komunalna zapowiada też kolejne prace związane z dokończeniem budowy stadionu, który obecnie jest gotowy w ponad 80%. 

– Trwające prace związane z wykonaniem elewacji od strony ul. Kilińskiego zabezpieczają wybudowany już obiekt przed wilgocią. Realizowane jest docieplenie ścian, obróbki blacharskie, a w końcowym etapie elewacja zyska ostateczny wygląd – wyjaśnia wiceprezes spółki NIK Dawid Janik. 

Prace przy elewacji zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć na przełomie kwietnia i maja, a ich koszt to 787 200 zł brutto. 

Jak zapowiada wiceprezes Dawid Janik, niebawem na terenie inwestycji rozpoczną się kolejne prace. Tym razem chodzi o roboty zabezpieczające przy konstrukcji pod słupami zadaszenia. Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca – firma SAVO Kamil Nosal z Nowego Sącza – będzie zobowiązany do wykonania podlewek pod słupami, uzupełnienia obetonowania zaprawą cementową oraz izolacji śrub mocujących konstrukcję stalową. Koszt zaplanowanych prac wynosi 99 802,20 zł brutto, a czas na realizację to 30 dni.

– Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które realizujemy są dwuetapowe. Oprócz standardowego etapu składania ofert, podejmujemy również negocjacje z wykonawcami, co ma na celu przede wszystkim obniżenie ceny końcowej. Obecnie prowadzone są negocjacje w postępowaniu dotyczącym stacji transformatorowej – mówi Dawid Janik. 

Prace przy dokończeniu stacji transformatorowej przy Stadionie Miejskim obejmują: instalację uziemienia, instalację oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN, instalację zasilania rozdzielni głównej RG, osprzęt BHP dla stacji transformatorowych, a także malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową. 

W najbliższym czasie spółka NIK przygotowuje się do zabezpieczenia elewacji wokół stadionu, przez co ostateczny wygląd zyskają również trybuny. Wkrótce ruszą także roboty związane z ułożeniem chodnika dla pieszych w ciągu ul. Kilińskiego, aby oddać tą przestrzeń pieszym. Kompletowana jest również dokumentacja związana z pozwoleniem na użytkowanie wybudowanego parkingu.

Skip to content