Środki z gwarancji ubezpieczeniowej wpłynęły na konto spółki

To dobra informacja dla spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Jak informuje prezes Anna Xymena Majkrzak, na konto NIK wpłynęła kwota 4 233 210,55 zł z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Grupy Blackbird Sp. z o.o. sp. k. 

– Wypłata jest efektem wypowiedzenia umowy generalnemu wykonawcy na realizację inwestycji – wyjaśnia prezes spółki NIK. – Pod koniec listopada spółka wystąpiła z żądaniem wypłaty środków wynikających z ubezpieczeniowej gwarancji. Mogę potwierdzić, że środki w kwocie ponad 4 milionów złotych wpłynęły na nasze konto w dniu 26 stycznia – dodaje Anna Xymena Majkrzak. 

Przekazane z gwarancji ubezpieczeniowej środki zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. 

Skip to content