Spółka NIK wybrała wykonawcę elewacji trybun!

5 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej został ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie Robót zabezpieczających w zakresie elewacji trybun B, C i D inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu. Podmiot wybrany do realizacji zadania to firma SAVO Kamil Nosal, a wartość oferty to 2 856 060,00 zł brutto. 

W ramach postępowania przetargowego złożone zostały dwie oferty, w tym jedna w wersji podstawowej i wariantowej: 

  1. Kamil Nosal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SAVO Kamil Nosal, ul. 1 Brygady 36, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343235410. Cena oferty: 2 856 060,00 zł brutto.
  2. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Paweł Oleksy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”, Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 8691019703
    Partner konsorcjum: OLEXBUD2 sp. z o. o., Kąty 175, 32-862 Kąty, NIP: 8692010331. Cena oferty podstawowej: 3 655 560,00 zł brutto. Cena oferty wariantowej: 4 393 560,00 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 czerwca, a do czwartku 4 lipca oferenci mieli możliwość składania ostatecznych ofert w ramach podjętych negocjacji. Wybranie wykonawcę elewacji trybun B, C i D otwiera ważny etap w ostatnim etapie budowy Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego. Na najbliższy tydzień zaplanowane jest podpisanie umowy na realizację prac z firmą SAVO Kamil Nosal.  

Szczegóły dotyczące postępowania: 

Skip to content