Trwa drugie postępowanie na dokończenie budowy Stadionu Miejskiego 

Od kilku dni trwa drugie postępowanie na dokończenie budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu. Unieważnienie poprzedniego przetargu, w którym złożona została tylko jedna oferta, dało możliwość wszczęcia nowego postępowania, w tym przypadku w trybie negocjacyjnym. 

Drugie postępowanie, po umieszczeniu w Dzienniku Wspólnot Europejskich, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej spółki NIK. Szczegółowe warunki dotyczące przetargu są dostępne także na stronie portalu zakupowego – LINK. Realizacja postępowania w trybie negocjacyjnym daje możliwość zaproszenia do udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy szerokiej grupy oferentów. Zgodnie z procedurą, do 2 sierpnia można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po ich weryfikacji inwestor umożliwi składanie ofert wstępnych, a po ich szczegółowej analizie, spółka NIK podejmie dalsze negocjacje związane z warunkami realizacji zamówienia oraz ceną. 

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie, w ramach przetargu nieograniczonego pn. DOKOŃCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zakończyło się złożeniem jednej oferty od firmy Quadrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na kwotę 83 477 777,76 zł brutto. Spółka NIK przeznaczyła na ten cel 30 750 000,00 zł brutto. Stąd też po analizie oferty, została podjęta decyzja o unieważnieniu przetargu. To jednocześnie dało możliwość uruchomienia drugiej procedury w trybie negocjacyjnym, z możliwością zaproszenia do udziału większej grupy oferentów i podjęcia negocjacji warunków zamówienia. 

W ostatnim czasie spółka NIK wybrała także wykonawcę elewacji trybun. Zamówienie o wartości 2 856 060,00 zł brutto zrealizuje firma SAVO Kamil Nosal z Nowego Sącza. Trwa również ostatni etap prac przy elewacji budynku A. Polegają one na montażu lameli dekoracyjnych, które częściowo zostały już odsłonięte na fragmencie budynku od strony przystanku autobusowego przy ulicy Kilińskiego. 

  • Spółka NIK wybrała wykonawcę elewacji trybun! – LINK 
  • Trwa montaż lameli na elewacji budynku A – LINK 
Skip to content